od 2008 r.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych ma na celu ochronę prywatności i danych osobowych klientów oraz użytkowników strony internetowej, mediów społecznościowych, poczty elektronicznej i formularza kontaktowego Kancelarii Prawnej LEGAL.

Administratorem Państwa danych osobowych jest LEGAL Kancelaria Prawna Anna Hopke-Kłopotek, ul. Zagonowa 77, 87-100 Toruń, tel. 566546605, adres email: kancelaria@legaltorun.pl.

Dane są przetwarzane na postawie zgody osoby, której dane dotyczą lub w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy lub w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz gdy jest to niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora tj. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i mediów społecznościowych kancelarii.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi odpowiednio art. 6 ust 1 lit a), b), d) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane przetwarzane są do czasu zakończenia komunikacji lub wykonywania usługi prawnej i dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy czy usługi lub przez okres archiwizacji.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia komunikacji, czynności przed zawarciem umowy, przygotowania i zawarcia umowy oraz wykonania usługi.

Odbiorcami danych są współpracownicy administratora, księgowi, informatycy, kurierzy, uczestnicy procesu sądowego, osoby biorące udział w danej sprawie i organy wymiaru sprawiedliwości. Informujemy, że korzystamy z usług i technologii oferowanych przez takie podmioty jak: Microsoft, Google i Meta Platforms Ireland Ltd.

Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Do cofnięcia zgody należy wysłać wiadomość email lub pismo na aktualny adres administratora. Informujemy także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona internetowa www.legaltorun.pl wykorzystuje pliki cookies. Akceptacja oznacza zgodę na stosowanie plików cookies. Zgody można odmówić lub ją ograniczyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Wyłączenie lub ograniczenie używania plików cookies może powodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej.